Author Details

Nento, Wila Rumina, 1. Universitas Negeri Gorontalo 2. Politeknik Gorontalo, Indonesia